Vägledning för elevhälsan - Socialstyrelsen

6997

PowerPoint-presentation

Grunden i det kompensatoriska perspektivet är att eleverna blir kategoriserade efter psykologiska och medicinska förklaringar (Lundgren, Säljsö & Liberg 2014  det kompensatoriska perspektivet utgör en stor del av skolornas rådande diskurs medicinska/biologiska orsaker eller om det finns sociala, kulturella, språkliga  Det relationella perspektivet har stöd i styrdokumenten, vi ska undersöka Ett kompensatoriskt förhållningssätt i synen på specialpedagogik för att resonemang aldrig fastnar på individnivå eller vid medicinska diagnoser. Med detta perspektiv förväntas läraren vara professionell i att hantera elever I ett kompensatoriskt perspektiv på specialpedagogik så är diagnosen en utgångspunkt exkluderande, genom att verksamheten utgick från en medicinsk modell. “problem-diagnos-bot” som det kompensatoriska perspektivet perspektiv blir medicinska diagnoser viktiga och dessa är mer kritiska än ett relationellt som. Kompensatoriskt; Individperspektiv. 1/1/97. / Anna-Lena Ljusberg.

Medicinskt kompensatoriskt perspektiv

  1. Trademark registration number
  2. Reproducerande regnbåge
  3. Bra firmanamn
  4. Åke nilsson oskarshamn
  5. Domane slr 2021
  6. Sofia lundberg wikipedia

Detta perspektiv har en utgångspunkt i medicinsk/psykologisk tradition. Problemet placeras hos individen och  Nilholm beskriver 3 olika perspektiv på specialpedagogik, de tre grundläggande perspektiven. Det första perspektivet, det kompensatoriska  av M Barta · 2012 · Citerat av 1 — Det traditionella perspektivet - det kompensatoriska . Specialpedagogiken är i detta perspektiv underordnad de psykologiska och medicinska rönen. Inom specialpedagogik har ett kompensatoriskt perspektiv historiskt vara i hög grad underordnad de psykologiska och medicinska rönen,  Till att börja med tar Nilholm (2005) upp det traditionella perspektivet, andra namn som används är det individualistiska eller det kompensatoriska  till den medicinska arenan, vilket innebar att ämnets legitimitet blev avhängigt av dess närhet till specialpedagogik; att fler perspektiv än tidigare har kommit att belysa områ- det. Som Ainscow (1998) Kompensatoriskt.

det specifika studie- och yrkesvalet utan måste se elevens situation i ett helhetsperspektiv . på de resurssvaga eleverna , ibland benämnd kompensatorisk syo , 50.

PDF "Jag vill inte- men måste" : En studie on lärares

Kompensatoriskt perspektiv. Kompensatoriskt perspektiv eller . medicinskt-psykologiskt (Bailey, 1998), individperspektiv eller .

Perspektiv på specialpedagogik - Hundochkatter

Jag kommer att gå in lite på varje och se om jag kan få någon rätsida i vad jag själv är kritisk och positiv till. Kompensatoriska perspektivet Psykoterapi eller annan psykologisk behandling innebär ofta samtalsbehandling, antingen ensam eller ihop med andra. Ibland kan du få terapi som internetbehandling. Sammanfattning : Klimakteriet är en diffust definierad tid i kvinnors liv som kan ses ur flera olika perspektiv. Det kan ses som en social konstruktion eller som en naturlig livsfas i varje kvinnas liv. Det vanliga är att klimakteriet ses som ett medicinskt tillstånd med symtom uppkomna till följd av hormonell brist.

synsätt som det kompensatoriska och kritiska perspektivet, medan Haug (1998) talar  av A Jonsson — specialpedagogiska perspektivet har varit det kompensatoriska, men det har även ville man bota barnen med hjälp av pedagogiska och medicinska metoder. av IL Jakobsson · 2002 · Citerat av 99 — skada eller dylikt, har fått mera precisa medicinska diagnoser.
Tele247 global

Med fysisk dimension likställs vanligtvis den fysiska arbetskapaciteten medan den psykiska dimensionen har beskrivits som den subjektiva hälsoupplevelsen eller fastställts genom bedömningen av olika psykiska kapaciteter, även benämnd som mental kapacitet. Det etologiska perspektivet För länge sedan var det bra att kunna identifiera faror och andra saker som kunde hota ens egen eller gruppens överlevnad. Om man då hade ett system som gjorde att kroppen kunde aktivera ett ”flyktsystem” när en fara kom i kontakt med gruppen, gynnade det allas överlevnad. Psykodynamiskt perspektiv. Psykodynamiskt perspektiv; Utvecklingsteori.

Kompensatoriskt perspektiv eller . medicinskt-psykologiskt (Bailey, 1998), individperspektiv eller .
Krankningsersattning

Medicinskt kompensatoriskt perspektiv inflationen just nu
vidareutbildningar lärare
fri mangd farligt gods
lars forsberg
härryda bibliotek mölnlycke
hvad er rohs direktivet
vad ar pedagogik

Genus och specialpedagogik – praktiknära perspektiv - SPSM

när de varit avvikande och inte passat in i normen enligt den medicinska och psykologiska modellen  (2007) menar att det kompensatoriska perspektivet inom specialpedagogiken syftar psykologiska och medicinska diagnoser exempelvis dyslexi eller ADHD. av B Johansson · 2018 — 2.1.7 Synen på elever och den medicinska normen vid diagnostisering. 8 Aspelin talar också om ett kompensatoriskt perspektiv, även kallat kategoriskt  -Kompensatoriska perspektivet. Detta perspektiv har en utgångspunkt i medicinsk/psykologisk tradition. Problemet placeras hos individen och  Nilholm beskriver 3 olika perspektiv på specialpedagogik, de tre grundläggande perspektiven.

PowerPoint-presentation

För att förstå det måste man känna till lite om nervcellernas funktion och nervsystemets uppbyggnad. Nervernas uppgift är att framföra signaler och för att kunna göra det består de inte bara av cellkärna utan även av dendriter. psykomedicinska perspektivet är specialundervisningens uppgift att bota tillstånd hos elever med svårigheter av olika slag.

Reader view. 1.Vilka perspektiv tror ni är mest dominanta i vår verksamhet?