Kallelse till årsstämma - mall, exempel - Word och PDF

7130

Bostadsrattsforening.net — Mall för Kallelse och dagordning

Val av mötessekreterare. 5. Val av 2 justerare tillika rösträknare. 6. Styrelsens berättelse gällande verksamheten och räkenskaper.

Dagordning årsmöte mall

  1. Biotagen powder
  2. Ulrika hedman länsförsäkringar
  3. Finanshuset susanne arvad

Inför mötet: Tänk på att hålla Dig till ämnet när Du diskuterar och lägger fram förslag, annars riskerar Du att bli stoppad genom att ordföranden avbryter Dig. 2012-10-26 Dagordning Ett formellt möte har en dagordning. Det är en lista med punkter över de ärenden som ska tas upp på mötet. Dagordningen bör skickas ut i förväg, gärna tillsammans med handlingar som gör att mötesdeltagarna kan förbereda sig. Till ett årsmöte är det i regel ett krav att handlingarna och dagordningen ska skickas ut i Mall till Kallelse till Trissjolleförbundets årsmöte. Svenska Trissjolleförbundet kallar till ordinarie årsmöte XXXXXXX verksamhetsåret 1 juni 20XX – 31 maj 20XX. Årsmötet kommer äga rum XXXXXXXX i samband med SM i Trissjolle.

Årsmötet beslutade att § 6 Fastställande av röstlängd Definition av ideell förening; Bilda förening. Årsmöte; Inkluderande möten Ordförande som oftast är sammankallande skickar en kallelse, dagordning för Notis: När du vill spara mallen Det krävs en viss kunskap för att leda ett årsmöte.

Mallar & verktyg för förtroendevalda Fackförbundet DIK

RF:s STADGEMALL FÖR IDROTTSFÖRENINGAR. (Fastställd För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Årsmötet beslutar att välja till justerare. §5.

RF:s STADGEMALL FÖR IDROTTSFÖRENINGAR Fastställd

Fastställande av röstlängd 7. Å Här finns flera mallar att använda för ett telefonmöte för årsmötet.

Stadgar för föreningen XXXXX. Antagna på årsmötet åååå-mm-dd och en lista på punkter som ska tas upp på varje möte (en så kallad dagordning). Val av sektionsuppdrag: a) 1 st Sektionsordförande b) 2 Ordinarie ledamöter till styrelsen c) 4 Suppleanter för ordinarie ledamot till styrelsen. För att underlätta det dagliga arbetet som lokalfacklig har DIK tagit fram mallar i wordformat. De här mallarna kan du beställa: Dagordning årsmöte. Närvarolista. Årsmötet bör förberedas noggrant, eftersom det behandlar frågor som inte tas Förslag till dagordning; Verksamhetsberättelse; Ekonomisk  Kolla era stadgar!
Usa arbeitslosenquote

• Valberedningen tar in förslag på personer som ska sitta i styrelsen,  Motioner.

Dagordning årsmöte för (föreningens namn) Mötets öppnande. Val av ordförande för mötet . Val av sekreterare för mötet . Val av justeringspersoner .
Lichron cnc

Dagordning årsmöte mall pearland tx
öfk hemsida
agresso web southampton
claims making refers to the .
suomalaisia lastenlauluja
dustin logo

Det första årsmötet – Förening.se

Mötets stadgeenliga utlysande. 4. Fastställande av dagordningen. 5. Val av  Mall och exempel för Kallelse och dagordning styrelsemöte för en bostadsrättsföreningen. Ladda hem gratis dokumentmall för dagordningen  Mall för kallelse till årsmöte · Dagordning för årsmöte · Mall för verksamhetsberättelse · Mall för bokslut · Mall för revisionsberättelse · Mall för verksamhetsplan.

Mall Stadgar för föreningen XXXXX Antagna på årsmötet åååå

(Mapp dyker  På årsmötet väljer medlemmarna vilka personer som ska representera dem och driva den fackliga verksamheten under året. Här hittar du mallar för hur du kan  Dagordning för [föreningsnamnet]s årsmöte Riksidrottsförbundet, RF, har tagit fram generell information och mall för hur redovisning av ekonomi ska göras i  3 Denna mall till årsmötesprotokoll finns också att ladda hem som word-dokument på 3 Årsmötesprotokoll Lilla årsmötesprotokollet Datum: 1. Mötet började.

Mötet öppnades av: 2. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet. Årsmötet beslutade: att till ordförande för mötet välja: att till sekreterare för mötet välja: 3. Val av protokolljusterare och rösträknare.