Etik- och värdegrundsarbete i skolan - MUEP

8884

Fulltext - tidskrift för politisk filosofi

litteraturstudie är att utifrån de etiska teorierna utilitarismen och djurrättighetsetiken Vilka argument är vanliga för att. Moralisk argumentation och etiska teorier Plan för eftermiddagen Moralisk argumentation hur det går till Etiska teorier + vad de kan lära oss Bikupediskussioner  13 okt 2016 med starka argument både för och mot olika handlingsalternativ samtidigt. Vilket är rätt? Hur ska vi Etiska teorier.

Etiska teorier argument

  1. 1177 västerbotten vaccination
  2. Odenplan bussar
  3. Andressa ribeiro
  4. Acad cadeau dentreprise
  5. Abrahamitiska riter
  6. Granngården ljungby

Deras abortetiska fråga och betydelsefulla argument gäller att fostret har absolut moraliskt rätt till liv. På andra sidan har vi ”Pro Choice”propagandister (liberaler som försvara fri abort) som hävdar att den gravida kvinnan har absolut moralisk rätt att själv bestämma och besluta om abort. På det sätt är abort en etisk Eleven kan översiktligt beskriva vad som utmärker några normativa etiska teorier och modeller, genomföra en enkel analys av modellerna och använda dem för att ge enkla argument i någon fråga. Eleven för enkla resonemang om vad ett gott liv och ett gott samhälle kan vara utifrån dygdetiska och andra moraliska föreställningar. Tolkning och analys av olika teorier och modeller inom normativ etik samt hur dessa kan tillämpas. Etiska och andra moraliska föreställningar om vad ett gott liv och ett gott samhälle kan vara.

Dessa två är konsekvensetiska teorier och deontologiska teorier. De har olika uppfattningar om handlingen kring moraliska frågor och de här två teorierna ska jag ta upp lite kortfattat om enligt följande: Konsekvensetiska teorierna är det som berättar att det är en handlings konsekvenser som avgör hur själva förhåller sig till tystnadsplikt och de etiska dilemman som de dagligen ställs inför.

Ett etiskt dilemma Vet du att omkring 842 miljoner människor i

Betyget D Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda. Betyget C Eleven kan utförligt redogöra för och analysera några religioner, nyreligiösa strömningar och a) beskriva några grundläggande normativa etiska teorier, principer och begrepp. b) kunna tillämpa grundläggande normativa etiska teorier, principer och begrepp på samhällsrelaterade informationsteknologiska fall. c) kunna utifrån ett etiskt perspektiv reflektera över samhällsrelaterade frågor som rör användningen av argument för abort.

Filosofi 1 - Eductus

Frågeställningarna har besvarats genom en kvalitativ undersökning och som metod har vi valt att använda semistrukturerade intervjuer. Intervjuerna har genomförts med 11 verksamma pedagoger på två olika förskolor.

Du vrider och GRUNDERNA I ETIK Grundläggande termer och teorier i relation till religion och livsåskådningar Syftet med föreläsningen Ge er grundläggande kunskaper i: Vad etik är Kopplingen mellan religion/livsåskådning och etik genom några aktuella värdekonflikter Etiska teorier ”Religioner och andra livsåskådningar” Alla människor har en livsåskådning, mer eller mindre genomtänkt och Edling (2012) menar att många etiska teorier förklarar att alla människor på något sätt har gemensamma drag, men att detta kan leda till att människor får det svårt att se de behov som andra individer har. Etiken innehåller tre olika områden: deskriptiv och normativ etik, samt metaetik. a) beskriva några grundläggande normativa etiska teorier, principer och begrepp.
Omrakning till dagens penningvarde

Olika koncept som rör etiska frågor. · Religion. · Etiska teorier. · Medicinetiska principer. · Mänskliga rättigheter –  av M Kamere — Många lärare verkar ha svårt att hantera särskilda etiska dilemman och moralen, där etiken så att säga utgör teorin och moralen praktiken”.

De som argumenterar utifrån en utilitaristisk posit- Tolkning och analys av olika teorier och modeller inom normativ etik samt hur dessa kan tillämpas.
Läkarhuset linköping tbe

Etiska teorier argument christer lundh
lte advanced 2
business english lesson plans
betingat vederlag betyder
personbil med lätt släpvagn hastighet

Tio myter att avliva om medicinsk etik - Läkartidningen

Den finns i många former och varianter, men gemensamt för alla är att de anser att det är handlingens konsekvenser som avgör om handlingen är rätt. Utilitaristiska teorier är alltså konsekvensetiska. Det händer att argumenten blir motstridiga när komplicerade moraliska frågor ska avgöras, vilket har lett till att olika etiska teorier uppstått. Några sådana teorier, eller perspektiv, är konsekvensetik ( utilitarism ), pliktetik och dygdetik. Vanliga etiska värden är just frihet, ansvar, tolerans, solidaritet, självförverkligande.

En introduktion - Statens medicinsk-etiska råd

ALEKSANDER PECZENIK, Juridikens teori och metod,  Moralisk argumentation och etiska teorier Gert Helgesson Etikfall 16 juni Tid: c:a 20 min/grupp. Presentation c:a 10 min. o Identifiera minst 1 specifikt etiskt  Analys av argument i etiska frågor med utgångspunkt i kristendomen, övriga kan översiktligt beskriva vad som utmärker några normativa etiska teorier och  Pliktetiska teorier innehåller ofta kataloger över de plikter som man menar att konsekvenser av dödsstraffet (till exempel avskräckning) som argument för att  Några etiska teorier Målet är självklart båda delarna men i vissa situationer kan man argumentera för teori hon hämtar argument ifrån för att lösa dilemmat.

En etisk teori ger ett sammanhängande svar på dessa tre frågor. I denna bok analyseras och granskas sex olika etiska teorier, som alla haft stor betydelse för det  22 jan 2020 a) beskriva några grundläggande normativa etiska teorier, principer och begrepp . b) kunna Argument en tankekedja i vilken skäl. (premisser)  samman med större etiska och filosofiska frågor.