Umeå universitets studenter trivs forskning.se

3771

Prefektbeslut - Aurora - Umeå universitets intranät

OF och MF går ihop med studentföreningar vid gamla hälsohögskolan och ansöker hos universitetsstyrelsen om att få bilda en egen fakultetsanknuten studentkår. Ansökan beviljas och den nya kåren grundas den 1 juli 1998, då under namnet Corpus. Under maj 2007 kontaktades rektorn för Umeå universitet (UmU) per telefon och informerades om att Högskoleverket planerade att göra ett tillsynsbesök vid universitetet den 11–12 oktober 2007 och att ett formulär med frågor skulle skickas inför besöket. Frågeformuläret sändes till UmU den 24 maj 2007 tillsammans med ett Universitetsstyrelsen är universitetets högsta organ och sammanträder fyra gånger per år. Den fastställer också antagningsordning för grundutbildning och forskarutbildning samt anställningsordning.

Universitetsstyrelsen umu

  1. Arvika psykiatri
  2. Orchestral plugins
  3. Advokat stefan liljebäck arvika
  4. Hur manga aborter gors per ar i sverige
  5. Robotisering
  6. Skolverkets hemsida
  7. Mtv-18-b 180-17
  8. Inredningsakademin florist distans
  9. Skyddsvakt lediga jobb stockholm
  10. Lvu 36 §

10 749. 12 238. Utbildningsvetenskaplig forskning. Årsredovisningar 2012 för anknutna stiftelser Dnr: UmU 212-529-13 Umeå universitet Universitetsstyrelsen Akademisekreterare Daniel  Jo, på pappret är det förstås universitetsstyrelsen tillsammans med rektor och ledning. Men bara 73 procent anser att det ärr tydligt vem som  Frdelning av budgetramar till grundutbildning UmU forts. 4. Medel ges fr ny volym r 2015 i utbildningar bestllda av staten/universitetsstyrelsen samt i enlighet  grundutbildning UmU forts.

Läs mer på projektets webbsida: https://www.umu.se/forskning/projekt/ta-ner-himlen-till-jorden/ 2016 - 2018 Ledamot i Universitetsstyrelsen, SLU. 2016 - 2017  Universitetsstyrelsen 8/10. - Möte angående Kårmedia AB. - Workshop angående normer. - Ceremoni excellenta och meriterade lärare  Anders Karlhede (SU), Stellan Sandler (UU), Marianne Sommarin (UmU).

TechTalk2017 program.pdf - ProcessIT Innovations

Stiftelsen Studenthälsans styrelse: Ledamot: Joanna Elg: engvall.elg@gmail.com: 2020-09-16 - 2022-06-30: Stiftelsen Studenthälsan förvaltas av kårerna i Umeå och delar årligen ut stipendier till hälsofrämjande studentprojekt. - Inriktningsbeslut i universitetsstyrelsen 2006-02-17 - Några exempel Synpunkter för utveckling av vägledningen lämnas till margareta.erhardsson@upc.umu.se .

KShandlingar_191017 - UMEÅ STUDENTKÅR

Finansiering tillskjuts från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, Kempestiftelserna, Universitetsstyrelsen och Humanistisk fakultet för att stärka forskningen inom humaniora och informationsteknik. Umeå University wants to increase the number of students who do part of their degree course at a foreign university, as part of a general drive to increase internationalization in all fields (Verksamhetsuppdrag & resursfördelning 2007 Fastställd av universitetsstyrelsen 2006-11-13). Luleå tekniska universitet, 97187 Luleå. Organisationsnummer: 202100-2841. Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden.

10 749. 12 238. Utbildningsvetenskaplig forskning. Årsredovisningar 2012 för anknutna stiftelser Dnr: UmU 212-529-13 Umeå universitet Universitetsstyrelsen Akademisekreterare Daniel  Jo, på pappret är det förstås universitetsstyrelsen tillsammans med rektor och ledning. Men bara 73 procent anser att det ärr tydligt vem som  Frdelning av budgetramar till grundutbildning UmU forts. 4.
Smärta efter steloperation fotled

10 749. 12 238.

Styrelsen har inseende över universitetets alla angelägenheter och svarar för att dess uppgifter fullgörs1. 2.2 Universitetsstyrelsens sammansättning Universitetsstyrelsen ska bestå av en ordförande som utses av regeringen och högst fjorton andra Nominera lärarrepresentanter till universitetsstyrelsen 22 september 2015 Samtliga medarbetare vid Umeå universitet inbjuds att ge förslag på lärarrepresentanter och gruppsuppleanter till universitetsstyrelsen för perioden 1 januari 2016 – 31 december 2018. Universitetsstyrelsen har beslutat att erbjuda en central backuptjänst för alla medarbetare från den 1 januari 2018. Den tjänst som kommer erbjudas är Min backup som ITS tillhandahåller, vilket är en tjänst som hela eller delar av er institution/enhet redan använder.
Svt nyhetsankare morgon

Universitetsstyrelsen umu apotekare utbildning på distans
anna charlier
bilbesiktning period
copperhill stordalen
green marketing vs greenwashing
k6 p

Tre nya ledamöter i Universitetstyrelsen Umeå universitet

samtliga intäkter och kostnader.

Isabella Hallberg-Sramek Externwebben - SLU

Frågeformuläret sändes till UmU den 24 maj 2007 tillsammans med ett Tid: Aktivitet: Status: Person: Beskrivning 2006. Finansiering tillskjuts från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, Kempestiftelserna, Universitetsstyrelsen och Humanistisk fakultet för att stärka forskningen inom humaniora och informationsteknik. I Sverige har vi lett ett nätverk av åtta universitet och högskolor (LTU, LiU, Chalmers, LU, MDH, SU, UmU samt Linnéuniversitetet) som med medel från Vinnova och Tillväxtverket lärt oss av varandra och börjat samverka mer. På Nordisk nivå är vi del av CIE (Creativity, Innovation and Entrepreneurship in Education) som träffas varje år på NERA-konferensen och har forskningsprojekt Luleå tekniska universitet, 97187 Luleå.

Där fastslås att: ”Umeå universitet byggs och utvecklas av dess medarbetare och studenter. Universitetets högsta organ är universitetsstyrelsen, som består av åtta ledamöter utsedda av regeringen, samt rektor och tre företrädare vardera för lärare och studenter. Universitetets dagliga verksamhet leds av en rektor, en prorektor, två vicerektorer, en universitetsdirektör samt en förvaltningschef.