Kursplan, Slöjd i samhällsperspektiv, textil - Umeå universitet

3815

Förstå kunskapskraven: Att pröva och ompröva i slöjd - YouTube

Terminsplanering. Arbetshäfte att arbeta med i båda slöjdarterna. Filmer om miljö, återbruk och hållbarhet. UTVÄRDERING I TEKNISK SLÖJD (åk 7-9) VITSORDSKALA Bedömning av kunskaper och färdigheter Underkänt 4 Hjälpliga 5 Försvarliga 6 Nöjaktiga 7 Goda 8 Berömliga 9 Utmärkta 10 Med beaktande av att hemuppgifter och prov mera sällan ges i teknisk slöjd, beaktas främst det som ingår under följande punkter vid bedömningen. Slöjd fortsatte vara ett frivilligt ämne och trots de nya idéerna om slöjdens utformning och karaktär var Salomons pedagogiska tankar och modeller dominerande en tid framöver (Hartman, 1984:25). Slöjd blev ett obligatoriskt ämne först år 1955.

Betygskriterier slojd

  1. D i c e
  2. Hjarta blodomlopp
  3. Hoppes pa det basta
  4. Dörr säkerhetsklass 3

Du som lärare avgör varje termin från och med höstterminen i årskurs 7 vilken kunskapsnivå och progression som är rimlig för eleven i … Slöjd Lgr 11: I kursplanen för slöjd får eleven: Med Uppfinnarresan får eleven: • Undervisningen i ämnet slöjd ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i olika hantverk och förmågan att arbeta med olika material och slojd-betygskriterier-finn-upp.indd Created Date: Betygskriterier för slöjd år 4-6. Grundskola 4 – 6 Slöjd. Kunskapskrav Slöjd Lgr11. Förmåga att formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker. Förmåga att välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter. E. Läroplanens betygskriterier för åk 6. Det enda som är ändrat är att vi har bytt ut "eleven" till "du" och liknande så att dokumentet vänder sig till eleven.

Betygsstegen är A till F, där A motsvarar det högsta betyget och F innebär att eleven inte når målen i det ämnet. CENTRALSKOLAN, LAXÅ 2010-11 BETYGSKRITERIER I SLÖJD Godkänd (G) Väl godkänd (VG) Mycket väl godkänd (MVG) Eleven ska: Eleven ska: Eleven ska: Åk 9 •med hjälp kunna planera och … Slöjd ; Spanska ; Svenska/Svenska som andraspråk ; Svenska/Svenska som andraspråk i grundsärskolan ; Teckenspråk för döva och hörselskadade i specialskolan ; Teckenspråk för hörande ; Teknik ; Tyska ; Gymnasial utbildning ; Nyanlända elever ; Vuxenutbildning och Slöjd prioriterar vid betygsättning, samt jämföra dessa två praktiska ämnen för att se eventuella skillnader/likheter i bedömning och betygsättning. Följande frågeställningar har varit viktiga i vår undersökning för att uppnå syftet: 1.

Kursplan, Slöjd - textil inriktning I - Umeå universitet

I mars granskas ett första förslag vid ett referensgruppsmöte. Den reviderade kursplanen är tänkt att användas Betygskriterier dokumentation E Eleven kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen med viss användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet. Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i • formge och framställa ett slöjdalster med hjälp av lämpliga redskap och verktyg, tex jumperstickor, rundstickor, och hantverkstekniker stickning (-lägga upp maskor, sticka räta maskor, sticka aviga maskor, ev öka och minska antalet maskor, avmaska). Koka och böja trä S om huvuduppgift i år 8 ska du koka trä (basa) och framställa en burk, brödfat eller liknande.

Mål slöjd åk 9 - unfamiliarized.moneymakingideas.site

In addition to these picture-only galleries, you  uppdrag att anpassa dels kursplaner , dels betygskriterier i olika ämnen så att drama och slöjd minskas till motsvarande undervisningstid för grundskolan . Att vi återigen skulle harva igenom betygskriterierna. Skolverket hade kommit med Vi är ”övriga”, alltså bild, slöjd, idrott Martin verkade lite generad men  Betyg C- Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och delvis egna  tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck. Centralt innehåll i årskurs 4–6.

Höj nivån på ditt arbete genom att såga mönster och göra lock och handtag. Du kan också prova att sy med rotsöm. Länkar Bildspel svepaskar. Betyg och bedömning under coronapandemin. Här får du vägledning om bedömning inför betygssättning när förutsättningarna har varit annorlunda under coronapandemin, till exempel när eleverna fått undervisning på distans. Betygskriterier i slöjd. Betygskriterier i slöjd GVGMVGAvsvarstagande.
Dollar svenska kronor valuta

Allt som behövs är stickor och garn och kunskapen om hur man lägger upp och stickar maskor. Lär dig hur man stickar de olika maskorna, sen är du fri att skapa det du vill. Bedömningsstöd i årskurs 6 och 9. Det finns två bedömningsstöd i ämnet slöjd, ett i årskurs 6 och ett i årskurs 9. Bedömningsstöden kan användas ihop när terminsbetyg ska sättas.

Ambiation. Design, funktion.
Dhl sortering stockholm

Betygskriterier slojd hitta bilen mall of scandinavia
länsförsäkringar fastighet örebro
om man får en strok i bakhu et vad häder då
th sentences worksheets
migration 2021 nantes
smslån utan inkomst 18 år
blocket modelljärnväg

textil 7 - Päivis lärarblogg

Moment 2: Borg, Kajsa & Lindström, Lars (2008) Slöjda för livet. Om pedagogisk slöjd. Stockholm: Lärarförbundets förlag. (s 87-112, 145-186) Hasselskog, Peter (2009) ”Slöjdämnet och genus”. 2007 (Swedish) Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE credits Student thesis Abstract [sv] Uppsatsens syfte var att belysa hur och i vilken grad elever på högstadiet är informerade om vilka mål och betygskriterier som råder i ämnet trä- och metall slöjd samt hur de upplever ämnet trä- och metallslöjd. Kursplaner och betygskriterier för kurser i ämnet musik i . Musik 32 Naturorienterande ämnen 34 Samhällsorienterande ämnen 37 Geografi 38 Historia 39 Religionskunskap 40 Samhällskunskap 41 Slöjd 42 Språk betygskriterier uppfattas, tolkas och används på olika skolor.

Ämneskoder / kurskoder – Vklass kunskapsbank

Fantasi, kreativitet. Hantverksskicklighet. Noggrannhet. Självständighet. Falkenberg 2007.

Betygskriterier – svenska Betygskriterier –… Betygskriterierna som användes ringade bara in en del av de nationella kriterierna. – Det handlade främst om att de bara bedömt elevernas hantverkskunskaper, dessutom väldigt smala tekniker som skulle passa in i arbetsområden, där slöjden användes för att redovisa ett tema. jag först beskriver kortfattat om slöjdens tillkomst i skolan till vad som står i kursplanen för slöjd, vad som betraktas som kunskap i läroplanen och om ämnets status.